Yalova Ankara Otobüs Bileti

Yalova Ankara otobüs bileti fiyatları ve Yalova Ankara otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
AHİ YAKUP MESCİDİ: Ahi Yakup Mahallesi, Gaziantep Sokağında bulunan eseri 794 H. (1391) de Ahi Yakup Bini Ahi Çelebi Bini Ahi Sinan tamir ettirmiş olduğundan Ahi Yakup Mescidi ismini almıştır. Dikdörtgen plânda basit bir yapıdır. Temel hizasına kadar taş, beden duvarları kerpiçten yapılmış olan mescidin 794 H. (1391) de Ahi Çelebi Bini Ahi Sinan tarafından tamir edildiği bilinmektedir. Cami’in basit mimarî yapısı içinde alçı mihrabı oldukça eski ve güzeldir. Doğu cephedeki yazlık kısım ayni zamanda son cemaat yeri vazifesini görmektedir. Burada birde alçı mihrap bulunmaktadır ki geçme motifleri ile süslenmiştir. Mescidin kapısı üzerindeki kitabede 794 H. (1391) tarihi okunmaktadır. Mescidin içindeki esas mihrap tavana kadar, Kıble duvarının 1/3 ünü kaplar. Mihrap nişi 7 kenarlı olup niş etrafı 2 bordürle çevrilir. Niş köşe dolguları birbirine geçmiş dairelerle süslenmiştir. Bordürlerin dıştakinde Kelimei Tevhit yazılıdır.

Yalova Ankara otobüs bileti fiyatları

ŞEYH İZZETTİN MESCİDİ : Yapı tarzından XIV. yüzyılda yapılmış olduğu tahmin edilen Şeyh İzzettin Mescidi aynı isimdeki mahallenin yan sokağında bulunmaktadır. Boyuna dikdörtgen plândaki mescit çok küçük bir yapı olup kerpiç duvarlıdır. Yapının bu kadar küçük olmasına mukabil, üst örtüyü teşkil eden ahşap tavanı, Ankara’daki geç Selçuklu veya erken Osmanlı camilerinin hususiyetlerini taşımaktadır. Tavan kirişlerinin kenar bingileri uçları kavisli ve yuvarlatılmıştır. Ağaçlar gayet kalındır ve Kıble duvarına paralel olarak sıralanmıştır. Mescidin mihrabı Kıble duvarın yarısını kaplamakta olup, mihrap nişi 5 kenarlı ve köşelerde iki sütunçe ile süslenmiştir. İki kitabe bordürü ile 3 tarafı çevrilmiş olan mihrap, mescidin esasen çok dar olan kıble duvarında nispetsiz bir görünüş arzeder. Mihrap nişinin üzeri mukarnaslar ve en üstte tavan hizasında bir sıra palmetle nihayetlenir. Mescidin Kuzey kısmında giriş kapısının hemen üzerine sonradan yapılmış ahşap bir Kadınlar Mahfili bulunur. Minaresi ahşap ve çok küçüktür. Mescidin yanında evvelce Şeyh İzzettin Türbesi bulunduğu söylenirse de bugün mevcut değildir. Türbeye ait kitabe bugün Ankara Etnografya Müzesinde bulunmaktadır.

Yalova’dan Ankara’ya giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Yalova Ankara Seferleri
Yalova Ankara Otobüs Firmaları