Yozgat Amasya Otobüs Bileti

Yozgat Amasya otobüs bileti fiyatları ve Yozgat Amasya otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
II. BEYAZID CAMİİ KİTABESİ
1 — Üsvetü sâdât’ül-guzat vel-mücahidîne gadvetü sanadîd-i esatînlsselâtîn
2 — SuJtan’ül berreyni ve hakan’ıl-bahreyni’s-sultan bin es-sultan ebu’l-feth
3 — es-Sultan Bâyezîd ibni’s-Sultan Muhammed M ura d Han hailede Allahü mülkehû

2. Bayezit Camii içi
Yarım silindirik olan mihrap nişi kademeli basamaklar halinde stalâktitlerle yukarı doğru daralarak sivrilmektedir. Nişin köşeleri küçük yarım sütuncuklarla süslenmiş olup sütunların üzerinde de tezyini başlıklar yer alır. Beyaz mermerden sade fakat zarif görünüşlü mihrabın niş köşelerindeki sütuncuklarda ve mihrap üzerinde, kırmızı mermer kullanılarak ayrı bir güzellik kazandırılmıştır. Mihrap üzerini Ayet-el kitabe süsler. Mihrabın solunda kıble duvarına bitişik muhtaşem mermer minber iç mimarînin heybetini bir kat daha arttırmaktadır. Geçit kısmı sivri yekpare kemerli olan minberin papuçlukları 5 kare pano ile süslenmekte ve sadece bu panolardan ikisinin içi Bursa kemerli ve arası açık olup diğerleri tezyinidir. Merdiven altındaki iki üçgen panoyu ve merdiven korkuluklarını birer rozet süslerki, üçgen pano rozet yıldız ve altıgen şekillerden meydana gelmiştir. Caminin iç yüzeyi, bilhassa pencere kemerlerinin üzerileri, kubbe, işleri ile süslü ise de bunlar orijinal değildir.

Yozgat Amasya otobüs bileti fiyatları

Son cemaat yerinin iki ucunda mekân duvarlarından yükselen 2 adet minareden soldaki dikine yivli sağdaki ise zikzak taş dekorludur. Her iki minarenin de şerefe altlan zengin stalâktitlidir. Son cemaat yeri kemerlerinde diğer eserlerde olduğu gibi burada da renkli taş kullanılmıştır. Bütün külliyeyi büyük bir avlu duvarı çevrelemekte ve bu duvar üzerinde 6 kapı bulunmaktadır. Külliyenin avlu içinde Batı uçta U plândaki medrese, Doğu uçta, ise, İmaret ve Tabhane bulunmakta iken, İmaret ve Tabhansnin büyük bir kısmı zelzele ve yangınla yıkılmıştır. Medrese sağlam olarak günümüze gelmiş bulunmakta ve bugün kütüphane olarak kullanılmaktadır. U plândaki medresenin Doğu, Batı ve Kıble cephelerinde avlu etrafındaki kubbeli revakların arkasında, talebe hücreleri sıralanmıştır. Güney tarafta dershane, talebe hücreleri duvarlarından dışarı doğru çıkıntı teşkil etmekte ve sekizgen kasnaklı yayvan bir kubbe ile örtülmektedir. Külliyenin avlusu ortasında 12 sütunun taşıdığı onikigen pramidal çatılı büyük bir de şadırvan bulunmaktadır ki sütunlar üzerinde klâsik sütun başlıkları ve bu başlıklara istinat eden ahşap kemerler şadırvanın üst örtüsünü taşımaktadır. II. Bayezit Cami’inin 993 H. tarihinde son cemaat yeri : kubbeleri ve kemerleri yıkılmış ve derhal tamir edilmişse de 1097 H. tarihindeki zelzelede orta mekânın kemeri çökmüş kubbeler çatlamış ve sağ minare eğilmiş, İmaret ve Tabhanenin kubbesi yarılmıştır. Merzifonlu İbrahim Ağa ve Ahmet Paşazade Ali Bey tarafından tamir ettirilerek yenilenmiştir. Ayrıca 1197 H. tarihinde Hacı Ali Ağa tarafından Kuzey kısmına sıcak su ile abdest almak için bir tesis yaptırılmıştır.

Yozgat’dan Amasya’ya giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Yozgat Amasya Seferleri
Yozgat Amasya Otobüs Firmaları