Yozgat Antalya Otobüs Bileti

Yozgat Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

LİKYA MEZAR ANITI: Harpiler Mezar Anıtı’nın tam yanında yer alan bu anıt Likya yapıtıdır, çok değişik bir görünümdedir. Üzerinde Likya Üslubunda bir mezar anıtı vardır. Anıtın yüksekliği 8,59 m’dir. Mısır Kraliçesi Bereniee Evergete adına yapılmış bir şarap kabına bakılarak İÖ III. yy’da yapıldığı sanılmaktadır. Bu anıtın süslemelerinde görülen başlıca konu, ölü oyunlarıdır. Anıt üzerindeki lahitin Helenistik Dönem’den kaldığı sanılmaktadır.

Roma Dönemi Tiyatrosu: Ne zaman yapıldığı bilinmeyen Roma tiyatrosuna yeni yoldan girilmektedir. Daha önce aynı yerde bir Helenistik Dönem tiyatrosu olduğu sanılmaktadır. Tiyatro cavea, orkestra ve scena bölümlerinden oluşmaktadır. Yalnızca doğudaki giriş yeri kullanılmaktadır, öbürü bakışıklığı sağlamak için buraya konmuştur. Sahne yapısı iki katlı ve tek sıra sütunluydu. Çok değişikliğe uğrayan caveanın üst bölümü Bizans Dönemi akropol duvarından zarar görmüştür.

Yozgat  Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

 

Surlar: Kenti batıdan çevreleyen sur İÖ V. yy’dan ve Ksanthos’un üçüncü döneminden kalmadır. Güneyde, kent surunun büyük bir bölümü korunmuş durumdadır. Buralarda surun V. yy parçalarıyla, Helenistik ya da Bizans döneminde onarılan bölümleri kolayca izlenebilir, özellikle güneye inen bölüm trapez biçiminde bloklarla örülmüştür ve yetkin bir işçilik gösterir. Kentin batısında Akçay’a doğru inen bir sel çukuru üzerinde de sağlam kalmış sur parçalarına rastlanır. Kuzeybatı köşeden sonra klasik dönem suru Bizans surunun altında yiter, bu sur akropolün kuzeydoğu köşesinde yeniden görülür. Buradaki bölüm uzunlamasına düzenli blok taşlardan yapılmıştır. Kuzeybatıda Helenistik-Roma dönemi suru vardır. Bu sur duvarı, dik ve poligonal teknikle örülmüştür ve İÖ V. yy yapıtıdır. Kent surları genel olarak Helen, Roma ve Bizans olmak üzere üç dönem göstermektedir.

Likya Akropolü: Kentin en eski kalıntıları güneybatı köşedeki bu akropolde yer alır. Batıdaki bölümü Bizans zamanında çokça değişikliğe uğramıştır. Burada kuzeygüney yönündeki bir yapının Artemis Tapınağı olduğu sanılır. Bu yapı Yunanlıların kendi Art emişleriyle özdeşleştirdikleri bir Likya tanrıçası da olabilir. Tapınağın doğusundaki büyük sarnıç burada Bizans yerleşmesinin önemini belirtir. Ayrıca, akropol içinde ilk Ksanthos krallarının konutlarıyla 12 X 10,30 m boyutlarında küçük bir tapınak yer almaktadır. Burada evler de vardır. Manastır. Bu yapı Bizans Dönemi’nde Likya akropolünün büyük bir bölümünü kaplıyordu. Manastır, akropolün kuzey ve kuzeydoğu bölümünde çok iyi korunmuş durumdadır.

Yozgat’dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Yozgat Antalya Seferleri
Yozgat Antalya Otobüs Firmaları